Vrienden van Hoop

Hoop doet leven! In Rotterdam-Zuid zijn veel moedeloze mensen, kampend met armoede en/of eenzaamheid. House of Hope is er voor hen, maar kan dit niet zonder steun. Mensen die hoop krijgen, geven dat ook weer door, zien we. Stel dat iedereen die zich gezien voelt, om zich heen gaat kijken. Stel dat iedereen die heeft ontvangen, zelf gaat uitdelen. Dan kent Rotterdam-Zuid straks honderden ‘Humans of Hope’!

Diverse scholen, kerken en bedrijven steunen House of Hope. Betrokkenheid en bewustwording vinden wij daarin minstens zo waardevol als financiële steun. Om die reden hebben we in 2011 de stichting Vrienden van House of Hope opgericht. Naast het informeren van mensen over ons werk en hen daarvoor enthousiasmeren, helpt deze stichting ook bij het sponsoren van activiteiten die niet op andere wijze gefinancieerd kunnen worden. 

Vriendenstichting

Wilt u House of Hope helpen?

Graag willen we u vragen het volgende te overwegen:
Woont u in of ‘onder de rook van’ Rotterdam?

Of is uw school, bedrijf of kerkelijke gemeente hier gevestigd? Dan bent of kent u wellicht mensen die zich als ‘sterke schouders’ een dag of dagdeel per week beschikbaar willen stellen voor wijkbewoners op Zuid. U kunt hen altijd wijzen op onze website, daar zijn verschillende vacatures voor vrijwilligerswerk te vinden! Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld nood- of kerstpakketten samen te stellen met eten en levensmiddelen. 

Zou u willen helpen om de financiële positie van House of Hope te verstevigen?

De positie van House of Hope is ondanks het mooie werk kwetsbaar en subsidies dekken slechts een klein deel van het werk. Meebouwen kan door House of Hope een gift over te maken of onze stichting op te nemen in het collecterooster van uw kerkelijke gemeente (NL52 RABO 013 62 38 335 t.n.v. Stichting Vrienden van House of Hope).  

Zou u bereid zijn om meer mensen bekend te maken met ons werk?

U kunt een stukje over House of Hope in uw nieuwsbrief of kerkblad plaatsen of presentatie tonen, maar we komen ook graag langs om wat te delen vanuit de praktijkNeem contact op met Annejet Hasselaar voor een voorbeeldartikel, powerpointpresentatie of om een bezoek in te plannen (via vriendenstichting@houseofhope.nl). 

Bas Jungeriusstraat 254b
3081VS Rotterdam
KvK 24389433