In Rotterdam-Zuid leven veel mensen zonder uitzicht

Rotterdam heeft supporters nodig. Er leven namelijk relatief veel mensen in grote armoede, in eenzaamheid en/of met grote schulden. Wij brengen hoop in de levens van mensen en meer leven in de wijken van Rotterdam Zuid en daar hebben we jou als supporter voor nodig.

In Rotterdam-Zuid zien we wijken met mensen die het hoofd moeten bieden aan meerdere oplossingen tegelijk. Met ieder probleem erbij wordt het voor hen niet twee keer maar wel tien keer zo moeilijk om te leven. Je begrijpt dat we elkaar nodig hebben, als je bedenkt dat het begrip van de Nederlandse taal vaak lager is, mensen de weg niet weten en eenzaamheid en armoede ontzettend veel impact hebben op je zelfbeeld en het vermogen om beslissingen te nemen.  Kijk ook bij de feiten en cijfers over Rotterdam-Zuid.

Achter 65% van de hulpvragen die we krijgen, zit een veelheid aan problemen.

Een hyper-enthousiaste vrouw blijkt een bipolaire stoornis te hebben, waardoor veel dingen vaak uit de hand lopen.

Een tienermeisje vindt zichzelf zo lelijk dat ze vlucht in de aandacht van foute mannen.

Een stugge vader maakt zijn post niet meer open; de administratie is ingestort en halverwege de maand is er steevast geen geld om van te leven.

Een lange Somaliër vertrouwt niemand meer en zit doodeenzaam weg te kwijnen; waarom nog verder leven?

Van onze nieuwe bezoekers heeft 60% – 70% niet eerder hulp gezocht.

Hieronder vind je een aantal mogelijke redenen waarom het hen niet lukt. Ga over de icoontjes heen voor een korte uitleg.

 • Gezondheid

  Voor veel hulp moet je zelf je huis uit. Als je dat niet kunt is hulp ver weg.

 • Eenzaamheid

  Een persoonlijk netwerk kan je helpen om de juiste hulp te vinden en daar gebruik van te maken. Als je alleen bent is dat moeilijk.

 • Wantrouwen

  Negatieve ervaringen met Nederlanders of met hulpaanbieders zorgt ervoor dat mensen niet geloven dat ze geholpen kunnen worden.

 • Niet begrepen voelen

  Een persoonlijk netwerk kan je helpen om de juiste hulp te vinden en daar gebruik van te maken. Als je alleen bent is dat moeilijk.

 • De weg niet weten

  Hoe de zaken in Nederlandse geregeld zijn, is soms al lastig voor goed opgeleide mensen die de taal beheersen. Hoe slechter je het begrijpt, hoe minder je er gebruik van kunt maken.

 • Nergens onder vallen

  Misschien klinkt het vreemd, maar sommige mensen vallen niet binnen de kaders. Met als resultaat dat ze soms geen hulp krijgen.

Wij zijn House of Hope

House of Hope is een professionele vrijwilligersorganisatie in Rotterdam-Zuid. Wij zijn er voor kwetsbare bewoners die hulp nodig hebben, maar dat moeilijk kunnen vinden. Al meer dan 15 jaar zijn we present in de wijk, bouwen we aan langdurige relaties en proberen we de talenten van bewoners in te zetten voor de wijk. Lees hier meer over onze aanpak, en hier over onze visie. Samengevat is dit:

Wij brengen Rotterdam Zuid

MENSEN DIE MEEDOEN

Individuele situaties verbeteren, eigenaarschap groeit en talenten worden ingezet. Zo kunnen wijkbewoners weer meedoen en wordt hun kans op betaald werk ook groter.

SOCIAAL VANGNET

Veel mensen hebben weinig-geen netwerk. Dankzij House of Hope worden zij onderdeel van een familiair netwerk waarbinnen mensen naar elkaar omkijken en er minder eenzaamheid is. 

EEN VINDPLAATS EN EEN WAAKVLAM

Hulpbehoevende wijkbewoners worden snel gevonden en als de situatie (in negatieve zin) verandert, wordt dat vroegtijdig gesignaleerd. Via onze ontmoetingsactiviteiten blijven we ook in contact met bewoners die eerder hulp hebben ontvangen, zo vervullen we een waakvlamfunctie. 

STERKE SCHOUDERS

We hebben een breed netwerk van vrijwilligers, wijkbewoners, investeerders, lokale ondernemers en professionele organisaties. Deze worden bij House of Hope ingezet voor kwetsbare wijkbewoners. 

Impact

Een voorbeeld uit de praktijk. In 2018 is er voor €262.000 aan noodhulp ingezet, waarvan € 16.000 als gift is verstrekt. Hiermee zijn 355 huishoudens met acute nood geholpen. Verder voor 1 miljoen bespaard door voorkomen huisuitzettingen en afsluitingen van nutsvoorzieningen voorkomen. Dat heeft de samenleving een schadebedrag van circa €850.000 bespaard.

850

hulpverleningstrajecten

50000

contactmomenten per jaar

3000

unieke wijkbewoners

Uitdaging

Financiële opgave
House of Hope is een onafhankelijke organisatie. Zo kunnen wij ons beter focussen op de leefwereld van de mensen. Door deze focus vallen wij deels buiten bestaande financieringsstructuren, en is er een sterke behoefte aan extern geld om de financiering te verduurzamen. 

Maatschappelijke opgave
Tegelijkertijd wordt House of Hope gedragen door veel medewerkers en vrijwilligers met een sterke intrinsieke motivatie. Maar door de grote vraag vanuit de wijk i.c.m. de relatiegerichte benadering is er een risico op overbelasting en een gevoel van tekortschieten. Daarom is het belangrijk dat mensen supporter worden.

Kosten

Dit zijn de globale kosten voor 2018. Wilt u de actuele en/of gedetailleerde uitgaven zien?  Kijk dan bij jaarverslagen.

Supporters

Het werk van House of Hope wordt gesteund door verschillende fondsen en investeerders. Voor iedere supporter die dat wil, is het mogelijk om vermeld te worden op onze supportergroep-pagina.

Als particulier

Uw gift biedt ons mogelijkheden om nieuwe initiatieven te ontplooien en bestaande activiteiten verder uit te bouwen. Als u ons werk wilt steunen, maak dan uw gift over op onze bankrekening. Wilt u ons werk meer structureel steunen? Dan kunt u via uw bank ook een periodieke overschrijving doen. Dat kunt u via deze link doen. Alvast heel hartelijk bedankt!

Als onderneming

De laatste tien jaar is de overheid in haar zorgende rol terug getreden. Burgers worden geactiveerd om maatschappelijk meer betrokken te raken. Ook zijn er ondernemingen die hier betekenis aan willen geven via het zogenaamde ‘maatschappelijk ondernemerschap’. Vertegenwoordigt u zo’n onderneming? Neem voor de mogelijkheden contact op met Cor Hubach via cor.hubach@houseofhope.nl.

Als fonds

House of Hope wil een betrouwbare partner zijn in het sociale netwerk van de wijken waar we werken. Om deze continuïteit te waarborgen zijn partners nodig die meerdere jaren in House of Hope willen investeren. We zijn erg blij dat er een aantal fondsen en instanties zijn, waarmee we over meerdere jaren een relatie zijn aangegaan. We zijn echter ook op zoek naar nieuwe partners die betrokken willen raken bij ons werk en zo bij willen dragen aan de continuering daarvan. Neem voor de mogelijkheden contact op met Cor Hubach via cor.hubach@houseofhope.nl.

Als kerk of vereniging

Van diverse kerken en verenigingen binnen en buiten Rotterdam ontvangt House of Hope support en financiële steun. Dit vinden wij belangrijk. Niet alleen vanwege de financiële steun, maar om de betrokkenheid bij activiteiten en bewustwording rondom de sociale nood in Rotterdam. Voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Annejet Hasselaar (voorzitter Vriendenstichting) via vriendenstichting@houseofhope.nl. 

Bas Jungeriusstraat 254b
3081VS Rotterdam
KvK 24389433