Activiteiten

Ondersteuning en Ontmoeting

Niet individuele zorg alleen, maar juist de combinatie van de zorg voor het individuu én collectieve preventie (leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk) bevordert het welzijn van de wijkbewoners. De activiteiten van House of Hope worden onderscheiden in ondersteuning (bevorderen zelfredzaamheid) en ontmoeting (bevorderen participatie).

Met deze twee pijlers binnen ons werk proberen wij het draagvlak binnen de wijken te versterken en bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling daarvan.