Tiener activiteiten

Een veilige plek om je vragen te stellen

Met het tienerwerk investeren we niet alleen in een goed programma, maar vooral in de (ontwikkeling) van de tiener. Tieners zijn leuk, gezellig, zoeken naar uitdaging en zijn kritisch. Maar tegelijkertijd zijn zij ook ontzettend kwetsbaar. De meiden groeien op in een achterstandswijk en komen doorgaans uit probleemgezinnen. Door middel van de club bieden we de meiden een plek waar ze welkom zijn; een thuis en een luisterend oor. Ook leren wij ze om weerbaar te zijn en grenzen te stellen. Ze vormen een netwerk met leeftijdsgenoten waar ze, indien nodig, op kunnen terug vallen.

Er zijn twee soorten activiteiten:

  • Super Woman, een programma gericht op versterking van de identiteit van de tieners
  • Chillen, gericht op het ontwikkelen van vriendschappen en ontspanning 

 Er is een tienerclub op de locaties in de Tarwewijk en de Beverwaard. Deze clubs komen wekelijks of 2-wekelijks samen. Kijk in de agenda om te weten wanneer het club is.