Kinder activiteiten

Kinderen een thuis bieden

Het doel van de kinderactiviteiten is het creëren van een veilige omgeving, waarin kinderen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze worden uitgedaagd en zich kunnen ontwikkelen. Door de ontmoeting en gezamenlijke activiteiten in een veilige setting, worden verbindingen gelegd. Deze verbindingen overbruggen culturele verschillen, verschil in opleiding, verschillen in leeftijd en verschillen in sociale status.

Het kinderwerk wordt binnen House of Hope verschillend vorm gegeven. Zo is er in de Tarwewijk wekelijks op woensdagmiddag een kinderinloop, waarin de kinderen in twee verschillende leeftijdsgroepen worden ontvangen, Verder is er maandelijks een kinderclub op zaterdag. In de Beverwaard draait een 2-wekelijkse club op donderdagavond.

Kijk in de agenda wanneer het weer club is.