House of life

Pastorale hulp

Door onze relationele benaderingswijze wordt zichtbaar dat mensen soms ook hulpvragen hebben die meer op het pastorale vlak liggen. Deze komen dan bij het maatschappelijk spreekuur of tijdens ontmoetingsactiviteiten naar boven. Dan blijkt er meer nodig dan alleen maatschappelijke hulp. Speciaal voor deze vragen biedt House of Life aanvullende hulp.

House of Life bereikt met verschillende activiteiten vooral mensen die in hun eigen omgeving deze persoonlijke vragen met een geestelijke dimensie niet kunnen of durven stellen.

 

House of Life is er in de eerste plaats voor cliënten van House of Hope. Via een warme overdracht kan de relatiegerichte benaderingswijze van House of Hope binnen House of Life worden voortgezet. Er wordt één op één- hulp geboden door ervaren pastorale medewerkers. We richten ons ook op kleinschalige praatgroepen, voorlichting en training. We geloven dat relaties en het bieden van een veilige omgeving essentieel zijn in de pastorale hulpverlening en voor een goed herstel.

Bij de hulpvragen wordt ook aandacht gegeven aan de culturele achtergrond van de cliënt. Iedereen met pastorale nood of zingevingsvragen kan aankloppen. We leggen vooraf uit dat de pastorale hulpverlening op christelijke uitgangspunten is gebaseerd. Kortom, we richten ons op transparantie, op kwalitatief goede pastorale hulp met persoonlijke aandacht in een veilige omgeving.