De Beverwaard (12.000 inwoners) is de meest oostelijk gelegen wijk op Rotterdam-Zuid. De wijk is begin jaren 80 gebouwd en daarmee een relatief jonge wijk. De helft van de huishoudens bestaat uit gezinnen met kinderen. De laatste tijd komt de wijk vaker in het nieuws vanwege een nieuw AZC dat op de rand van de wijk is gevestigd.

Sinds november 2008 is House of Hope in de Beverwaard actief. Eerst was House of Hope gevestigd in basisschool 'De Regenboog'. Vanaf september 2012 wordt gewerkt vanuit wijkgebouw ‘De Focus’, gelegen aan de Oude Watering. House of Hope bereikt met name bewoners uit de Beverwaard zelf.

De locatie Beverwaard ligt in gebied IJsselmonde. In dit gebied wonen ca. 59.000 mensen, waarvan 54% uit autochtone Nederlanders bestaat en 46% uit westerse en niet-westerse allochtonen. Met uitzondering van de wijk Beverwaard, liggen de scores van de wijkprofielen rond het Rotterdams gemiddelde. De wijk Beverwaard laat veel lagere scores zien.

In de Beverwaard heeft House of Hope een divers aanbod aan ondersteunende- en ontmoetingsactiviteiten. Onder begeleiding van een team van 3 betaalde krachten (2,1 fte) zetten ca. 125 vrijwilligers, stagiaires en participerende wijkbewoners zich in voor 'meer leven in de wijk'.

Teamleider locatie Beverwaard

Annemarie Saat

Activiteiten

Op het gebied van

Voor data en tijden check de agenda.