Vrienden

Vrienden van House of Hope

Diverse scholen, kerken en bedrijven steunen House of Hope met een materiele of financiele steun. Wij zijn heel blij dat deze vrienden ons werk op deze manier steunen. Omdat het werk binnen House of Hope blijft groeien, en we op zoek blijven naar nieuwe vrienden is in mei 2011 de stichting Vrienden van House of Hope opgericht.

Deze stichting heeft o.a. als doel om activiteiten, die niet op een andere manier gefinancieerd kunnen worden, te sponsoren. Ook springt de Vriendenstichting bij als sponsors afhaken.

De achterliggende jaren konden we bijvoorbeeld, dankzij bijdragen van de Vriendenstichting een deel van onze jubileum activiteiten financieren. Ook draagt de Vriendenstichting jaarlijks bij aan onze noodstellingen met eerste levensbehoeften. Ook werkt de Vriendenstichting heel praktisch samen met diverse kerken en scholen om eten en levensbehoefte in te zamelen, zodat we voldoende voorraad in de noodstellingen hebben voor degenen die niets te eten hebben.

Vriend worden van House of Hope?

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden om House of Hope te ondersteunen d.m.v. een collecte, bedrijfsactie of legaat. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar frontoffice@houseofhope.nl.

De Vriendenstichting is ANBI gecertificeerd, dus uw gift is aftrekbaar voor de belastingdienst.

Presentatie over House of Hope?

Wij komen graag bij u in de kerk of in het bedrijf een interactieve presentatie geven over het werk van Stichting House of Hope op Rotterdam-Zuid. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar frontoffice@houseofhope.nl. Of neem contact op via onze website