Samenwerking

Samenwerking: pijler voor succes

Binnen House of Hope denken we vooral in termen van samenwerking. We willen met onze dienstverlening meerwaarde bieden voor de wijk. Samenwerking is een belangrijke drager onder Welzijn Nieuwe Stijl. Belangrijk uitgangspunt voor onze activiteiten is dat deze aanvullend moeten zijn op het bestaande aanbod, of dat met hetzelfde aanbod een andere doelgroep kan worden bereikt. Aan samenwerking wordt vanuit House of Hope op de volgende wijze invulling gegeven:

  • Richting Vraagwijzers en Wijkteams
  • Richting gecontracteerde Welzijnsaanbieders
  • Richting zorgaanbieders, door het aanvragen van WMO-arrangementen
  • Richting noodfondsen, om crisissituaties te overwinnen
  • Adviserend en signalerend richting ambtelijke en politieke organen
  • Als brugfunctie naar vele andere organisaties en instanties
  • Als verbinder naar informele organen zoals, verenigingen, bewonersorganisaties en kerken  
  • Als vangnet wanneer hulp niet gelijk van de grond komt
  • Als hulploket voor doelgroepen die niet bij reguliere instanties terecht kunnen (bijv. ongedocumenteerden)

Door samenwerking en doorverwijzing kan House of Hope veel betekenen voor de wijkbewoners. Op die manier voorkom je dat dubbel werk wordt gedaan en maak je gebruik van elkaars expertise en mogelijkheden. Daar zijn wij erg voor.

Samenwerking is ook onderdeel van onze benaderingswijze richting cliënten. Hoewel het nieuwe welzijnsbeleid de nadruk legt op zelf-redzaamheid, spreken wij liever over samen-redzaamheid, omdat wij zien dat veel mensen het alleen niet redden. Op die manier werken wij samen met de cliënt toe naar een oplossing. Vaak blijkt het ook zeer nodig om de belangen van cliënten te behartigen richting grote bureaucatische organisaties.