Steun ons

In financieel opzicht is House of Hope geheel afhankelijk van giften, fondsen en subsidies. Uw steun wordt daarom erg gewaardeerd.

Als onderneming

De laatste tien jaar is de overheid in haar zorgende rol terug getreden. Burgers worden geactiveerd om maatschappelijk meer betrokken te raken. Ook zijn er ondernemingen die hier betekenis aan willen geven via het zogenaamde ‘maatschappelijk ondernemerschap’. Vertegenwoordigt u zo’n onderneming? Neem voor de mogelijkheden contact op met Cor Hubach via cor.hubach@houseofhope.nl.

Als kerk of vereniging

Van diverse kerken en verenigingen binnen en buiten Rotterdam ontvangt House of Hope support en financiële steun. Dit vinden wij belangrijk. Niet alleen vanwege financiële steun, maar ook als mensen daadwerkelijk betrokken raken bij activiteiten en daardoor meer bewust worden van de sociale nood in de stad. Voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Elsbeth Hubach via elsbeth.hubach@houseofhope.nl.

Als particulier

Uw gift biedt ons mogelijkheden om nieuwe initiatieven te ontplooien en bestaande activiteiten verder uit te bouwen. Als u ons werk wilt steunen, maak dan uw gift over op onze bankrekening. Als u ons werk meer structureel wilt steunen kunt u via uw bank ook een periodieke overschrijving doen. Alvast heel hartelijk bedankt!

Doneren

Als u het werk van House of Hope financieel wilt steunen, kunt u via uw bank een (periodieke) overschrijving doen naar: NL52 RABO 013 62 38 335 t.n.v. Vriendenstichting House of Hope; eventueel met vermelding van de bestemming die u aan uw bijdrage wilt verbinden. Of u kunt direct een gift over maken d.m.v. Ideal, via deze pagina.

Algemeen Nut Beogende Instelling
ANBI Logo

Stichting House of Hope, alsmede de Vriendenstichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarmee zijn uw giften aftrekbaar van de belasting.

Fondsen en instanties die House of Hope steunen

House of Hope wil een betrouwbare partner zijn in het sociale netwerk van de wijken waar we werken. Om deze continuïteit te waarborgen zijn partners nodig die meerdere jaren in House of Hope willen investeren. We zijn erg blij dat er een aantal fondsen en instanties zijn, waarmee we over meerdere jaren een relatie zijn aangegaan. We zijn echter ook op zoek naar nieuwe partners die betrokken willen raken bij ons werk en zo bij willen dragen aan de continuering daarvan.

Hier vindt u de gemeenten, instanties en fondsen die ons werk financieel steunen