Werkwijze

“Mensen worden niet gedefinieerd naar hun klachten en problemen, maar naar hun kunnen en zijn. ”

Meer leven in de wijk

De slogan 'Meer leven in de wijk' is voor ons richtinggevend en inspirerend voor wat we doen. Wij willen de wijken verrijken met 'meer leven'. Leven is een complex en veelzijdig begrip. Wij willen dat niet versimpelen, maar dit in ons aanbod zo breed mogelijk naar voren laten komen. In grote lijnen hebben wij bij 'meer leven' oog voor vier velden:

 • Sociaal leven - ontmoetingsactiviteiten;
 • Persoonlijk leven - ondersteunende activiteiten;
 • Geestelijk leven - pastoraat;
 • Bron van leven – voorlichting / delen van ervaringen.

Herstel van het gewone leven

De manier waarop House of Hope werkt is in zekere zin niet innovatief of opzienbarend. Veel van het succes van House of Hope is terug te voeren op de relatiegerichte benadering die House of Hope vanaf het eerste begin hoog in het vaandel heeft staan:

 • Weg van de individualisering en terug naar persoonlijke aandacht en betrokkenheid;
 • De leefwereld van mensen centraal, en niet de systeemwereld van organisaties;
 • Geen professionele afstand, maar ruimte voor nabijheid;
 • Niet hulpverlener tegenover hulpvrager, maar een mens naast een mens. 

In deze setting vormen vertrouwen en respect de basis en ontstaat er een voedingsbodem voor community en een familiaire sfeer. Een atmosfeer waarin mensen elkaar als vanzelfsprekend gaan helpen en elkaar ook durven aan te spreken op minder plezierig gedrag.

Kenmerken van het werk

House of Hope heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een betrouwbare partner in het welzijnswerk. Het geheim van het succes van House of Hope zit niet in speciale activiteiten. Veel dingen die we doen worden ook door anderen aangeboden. Het geheim zit meer in de manier waarop we de dingen doen, waardoor we laagdrempelig zijn voor wijkbewoners. Daarmee willen we juist die mensen bereiken die niet zo snel over de drempel naar binnen stappen, maar hulp vaak het meest nodig hebben.

Hieronder wordt een opsomming gegeven van elementen die ons werk kenmerken. Zij vormen als het ware het DNA van de methodiek van Stichting House of Hope. 

 • Outreachend
 • Totaalbenadering
 • Presentie
 • Verbinder en vangnet
 • Empowerment
 • Groei in participatie
 • Relationeel en persoonlijk
 • Gemeenschapsvorming
 • We bieden mensen een 2e kans
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit
 • Zo min mogelijk bureaucratie
 • Niemand uitgezonderd

Deze elementen vormen samen de belangrijkste sleutels voor de toegevoegde waarde van House of Hope binnen het maatschappelijk werkveld.