Visie en Doelstelling

Visie

House of Hope wil dicht bij mensen komen. Speciaal aan de meest kwetsbare doelgroepen wil House of Hope bijzondere aandacht schenken. Door onze presentie, relatie gerichte benaderingswijze en vele contacten proeven we als het ware de nood en eenzaamheid in de wijk. Wij zoeken actief contact met kwetsbare wijkbewoners en proberen dan praktisch te helpen, een luisterend oor te bieden en een weg te vinden uit de problemen. Zo willen we levens van mensen verlichten, hen versterken, bemoedigen, hoop geven en uitzicht bieden.

Als we kort samenvatten wat we willen met House of Hope, dan is dat:
House of Hope wil de open, respectvolle ontmoeting tussen mensen stimuleren en volwassen en kinderen die in knelsituaties verkeren ondersteunen. We streven er naar om buurtbewoners een actieve rol te laten spelen in onze activiteiten. Waar mogelijk worden ‘hulpvragers’ ingezet bij eenvoudige werkzaamheden, zodat ze ‘hulpgevers’ worden. We bieden mensen kleine opstapjes om (weer) deel te nemen aan de maatschappij, zodat hun eigenwaarde kan groeien. Op die manier willen we de leefbaarheid in de wijk vergroten en het persoonlijk welzijn van mensen bevorderen. Niemand wordt uitgezonderd!

Doelstelling

Met ons werk willen we bijdragen aan de leefbaarheid van de wijken waar we actief zijn. Ons doel is wijkbewoners die niet voldoende gebruik weten te maken van de bestaande voorzieningen te bereiken en hen te helpen. Vinden en verbinden zijn twee belangrijke kernwoorden van ons werk. We willen mensen uit hun geïsoleerde omstandigheden halen en naar de juiste zorgloketten en voorzieningen leiden. In de afgelopen jaren was 70% van onze bezoekers niet eerder bij een zorgloket geweest, dus we verwachten dat we met onze laagdrempelige benadering ook de komende jaren succes zullen hebben.

Onze doelstelling is ook terug te vinden in de slogan: 'meer leven in de wijk'. Door onze activiteiten willen we meer leven creëren. Dat gebeurt als we een gezellig straatfeest organiseren met flink wat muziek. Méér leven! Maar het gebeurt ook als mensen elkaar gaan zien, ontmoeten en waarderen. Als eenzame wijkbewoners worden gevonden en als we hen verbinden met onze activiteiten en met andere voorzieningen in de stad. Dan neemt de kwaliteit van samenleven toe. En dat gebeurt als in noodsituaties uitzicht wordt gebracht, steun wordt geboden en als mensen onderdeel worden van een betekenisvol netwerk of een leuke activiteit. De worsteling om te ‘overleven’, verandert dan in ‘leven’. Hier hebben we visie voor!