Over House of Hope

House of Hope is een professionele vrijwilligersorganisatie die zich sinds 2004 inzet om de leefbaarheid in een 12-tal achterstandswijken op Rotterdam-Zuid te verbeteren. Na een periode van succesvol pionieren is House of Hope steeds meer een serieuze speler geworden in de wijken waar we actief zijn. De organisatie is de afgelopen periode jaarlijks met 15% gegroeid en heeft haar netwerk verder verstevigd. In een tijd waarin de overheid zich meer en meer terugtrekt, staat House of Hope klaar om met betrokken vrijwilligers en gezonde concepten een eigen invulling te geven aan de participatiesamenleving. Dat willen we doen met oog voor de leefwereld van wijkbewoners, en met een gezonde afstand tot de systeemwereld die toch nog vaak te sterk de keuzes van overheid en zorginstellingen domineert.

Achtergrond

In 2001 bevatte het rapport van de deelgemeente Charlois de zinsnede: “Er staan zes kerken in de Tarwewijk, maar geen van hen is van maatschappelijke relevantie voor de wijk”. De zin was scherp, maar niet zonder waarheid. De kerken waren vooral bezig met eigen mensen en doelen, veel minder met de samenleving of de sociale problematiek in de wijk. De hint was duidelijk. Vanuit deze observatie zijn kerkelijke leiders van de ICF  in september 2003 in gesprek gegaan met de deelgemeente.

Vanuit de ICF-gemeente (International Christian Fellowship) is een groep mensen aan de slag gegaan om een diaconaal project te ontwikkelen. Dat heeft geresulteerd in House of Hope, een project waar ook mensen uit vele andere kerken aan meewerken. In de Bijbel wordt Jezus beschreven als iemand die enorme aandacht had voor mensen. Niemand uitgezonderd! Zijn onbegrensde liefde vormt een innerlijke motivatie voor de professionals en vele vrijwilligers die via House of Hope de handen uit de mouwen steken. Naast kerkelijke vrijwilligers dragen ook vele wijkbewoners hun steentje bij om de wijken mooier en beter te maken.