THEORY OF CHANGE

Theory of Change van Stichting House of Hope

Met haar activiteiten wil House of Hope bijdragen om wijken en mensenlevens blijvend te veranderen. Maar wat is precies nodig om die gewenste veranderingen tot stand te brengen? Hoe zorgt House of Hope er, samen met andere wijkpartners, voor dat niet alleen de individuele levens van mensen worden veranderd, maar ook die van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken? En vooral: hoe zorgen we er voor dat deze veranderingen blijvend zijn?

Om op deze vragen antwoorden te vinden heeft House of Hope haar presentiebenadering samengevat in een Theory of Change. Belangrijke aandachtpunten in deze veranderingstheorie zijn:

  • Presentie is nodig voor structurele verandering
  • Verandering is nodig op 3 niveaus: individueel, gemeenschap en samenleving
  • Verandering zit meer in mensen dan in activiteiten

Daarom kiest House of Hope in alles wat ze doet voor een relatiegerichte benadering, waarin familie, hoop en respect belangrijke sleutelwoorden zijn.