Stichting House of Hope en het Buurtsteunpunt van het Leger des Heils zullen zich de komende jaren samen met wijkbewoners extra gaan inzetten om de wijk Beverwaard sociaal sterker te maken. Dit is mogelijk geworden dankzij extra financiering door de gemeente Rotterdam, als uitvloeisel van het Plan van Aanpak Beverwaard.

Klik hier voor het volledige persbericht.