Stichting gegevens

Op deze pagina staan, conform de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994, de gegevens van Stichting House of Hope en Stichting Vrienden van House of Hope. In deze wet staat dat alle ANBI's per 1 januari 2014 een elektronische publicatieplicht hebben.