Jubileum-magazine Herstel

Het jaar 2014 was voor Stichting House of Hope een jubileumjaar. We mochten als organisatie onze 10e verjaardag vieren. Al die jaren heeft Stichting House of Hope zich ingezet voor het vinden, verbinden en versterken van wijkbewoners in kwetsbare wijken. House of Hope drijft op mensen met een mensvisie waarin ‘liefde, meeleven, respect, familie en hoop’ centraal staan. Zij vormen een helende gemeenschap waardoor herstel kan plaatsvinden en het ‘gewone’ leven weer kan worden opgepakt.

Het was niet zonder reden dat het jubileum-seminar, gehouden op 20 november 2014, als thema had: “Herstel van het gewone leven”. In essentie is het werk van Stichting House of Hope niet bijzonder, hoogstaand of vernieuwend. Het is vooral herstel van het ‘gewone leven’, waarin mensen zich, ongeacht hun verleden of omstandigheden, weer gehoord, gezien en gewaardeerd weten. 

In een eenmalig uitgegeven jubileum-magazine HERSTEL is aandacht geschonken aan de vele aspecten die met herstel van het gewone leven te maken hebben. Klik op het Herstel-button om het magazine te bekijken.