House of Hope

Missie

Door aan te sluiten bij de leefwereld van wijkbewoners, wil House of Hope, in de wijken waar ze actief is, mensen en gemeenschappen duurzaam tot bloei brengen, zodat het ‘gewone’ leven wordt hersteld. Meer leven in de wijk! Dat is ons verlangen.

Doelstelling

House of Hope wil inspelen op de behoeften van wijkbewoners. Binnen een familiaire setting bevorderen we zelfredzaam, verbindend en participerend burgerschap en willen we impact vergroten door ervaringen te delen met anderen. We richten ons op de wijk als geheel, met bijzondere aandacht voor wijkbewoners die de reguliere dienstverlening en voorzieningen onvoldoende weten te vinden.

Samenwerking: de pijler voor succes

Binnen House of Hope denken we vooral in termen van samenwerking, dit is ook een belangrijke drager van Welzijn Nieuwe Stijl. We willen met onze dienstverlening een meerwaarde bieden voor de wijk. Daarom is een belangrijk uitgangspunt voor onze activiteiten dat deze aanvullend moeten zijn op het bestaande aanbod, of dat met hetzelfde aanbod een andere doelgroep kan worden bereikt. Door samenwerking en doorverwijzing kan House of Hope veel betekenen voor de wijkbewoners. Op die manier voorkom je dat dubbel werk wordt gedaan en maak je gebruik van elkaars expertise en mogelijkheden. Dat vinden wij heel belangrijk! Aan samenwerking wordt vanuit House of Hope op de volgende wijze invulling gegeven: 

  • Richting Vraagwijzers en Wijkteams
  • Richting gecontracteerde Welzijnsaanbieders
  • Richting zorgaanbieders, door het aanvragen van WMO-arrangementen
  • Richting noodfondsen, om crisissituaties te overwinnen
  • Adviserend en signalerend richting ambtelijke en politieke organen
  • Als brugfunctie naar vele andere organisaties en instanties
  • Als verbinder naar informele organen, zoals verenigingen, bewonersorganisaties en kerken 
  • Als vangnet wanneer hulp niet gelijk van de grond komt
  • Als hulploket voor doelgroepen die niet bij reguliere instanties terecht kunnen (bijv. ongedocumenteerden)

House of Hope brengt een unieke combinatie van

(klik op het icoon voor meer informatie)

Gegevens

Bankrekeningnummer

RABO: NL 17 RABO 010 59 04 252
t.n.v Stichting House of Hope.

Tenaamstelling Stichting en RSIN

Stichting House of Hope – KvK 24389433

RSIN: 816076583

Statutaire zetel

Bas Jungeriusstraat 254B

3081 VS te Rotterdam

010 – 2150663

info@houseofhope.nl

Jaarverslagen

Plannen

Bas Jungeriusstraat 254b
3081VS Rotterdam
KvK 24389433