Activiteit: Bezoekwerk

Hulp bij u thuis
We zoeken mensen op daar waar ze zijn, in hun eigen woning. Door gerichte bezoeken aan huis krijgen we een beter beeld van de thuissituatie. Ook wordt met het bezoekwerk een aantal mensen bereikt die nauwelijks hun huis uit durven komen. Vrijblijvend bieden we dan een gesprek aan en kijken wat er nodig is. Vanuit de huisbezoeken wordt bekeken hoe we wijkbewoners kunnen verbinden aan andere wijkbewoners, om zo het netwerk te vergroten. Vaak vervullen ontmoetingsactiviteiten van House of Hope daar een belangrijke rol in.

Graag willen we luisteren naar de boeiende en soms ingrijpende verhalen van mensen. Onze ervaring is dat veel mensen het waarderen dat er een luisterend oor is.

In de teams draaien zowel autochtonen als allochtonen mee. Dat geeft een stuk herkenning en begrip en is ook handig als er een taalprobleem is. De eenzaamheid in de wijk is groot. Vaak kunnen we gelijk al enige hulp bieden, advies geven, of doorverwijzen naar andere instanties. Zo geven we mensen een stukje moed en vertrouwen en proberen we voorzichtig het netwerk te vergroten.

  • Geen evenementen in deze categorie
  • Bas Jungeriusstraat 254b
    3081VS Rotterdam
    KvK 24389433