Tenaamstelling Stichting en RSIN

Stichting House of Hope – kvk 24389433

RSIN: 816076583

Statutaire zetel

Bas Jungeriusstraat 254B, 3081 VS te Rotterdam, tel. 010 – 2150663, info@houseofhope.nl

 

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel vanuit christelijke bewogenheid in de gemeente Rotterdam:

  • Het bieden van laagdrempelige zorg en sociaal samenbindende activiteiten voor de volle breedte van de samenleving;
  • Het bieden van een contactpunt voor kinderen en volwassenen waar met praktische hulp (zowel materieel als immaterieel), een luisterend oor en een goed advies aan mensen hoop en perspectief wordt geboden ongeacht leeftijd, ras cultuur, geloof of stand;
  • Het streven naar vergroting van de sociale cohesie en bevordering van de solidariteit;
  • Het bieden van activiteiten om maatschappelijke participatie te vergroten en zelfredzaamheid te bevorderen
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn.
Bas Jungeriusstraat 254b
3081VS Rotterdam
KvK 24389433