familie

Download: Jaarverslag-HoH-2016

Er is in 2016 weer ontzettend veel werk verzet in de verschillende wijken waar wij actief zijn. Onze dank gaat daarom uit naar iedereen die met liefde, aandacht en betrokkenheid de presentie van House of Hope, via allerlei activiteiten, mogelijk heeft gemaakt. Overheid, fondsen, kerken en andere gevers willen wij hartelijk bedanken voor hun financiële steun in 2016. Medewerkers en vrijwilligers enorm bedankt voor jullie geweldige inzet en liefdevolle betrokkenheid bij de mensen die op ons pad kwamen. Boven alles gaat onze dank uit naar de God van ons leven die ons de wijsheid, energie en liefde geeft om dit mooie en kostbare werk te kunnen doen. Wij hebben HERSTEL, LEVEN en HOOP zien opbloeien bij wijkbewoners en vrijwilligers die we mochten ontmoeten.

Cor Hubach
Directeur

Bas Jungeriusstraat 254b
3081VS Rotterdam
KvK 24389433