Cor Hubach – Directeur House of Hope

Er is in 2017 weer ontzettend veel werk verzet in de verschillende wijken waar wij actief zijn.
Onze dank gaat daarom uit naar iedereen die met liefde, aandacht en betrokkenheid de presentie van House of Hope, via allerlei activiteiten, mogelijk heeft gemaakt.
Overheid, fondsen, kerken, scholen, bedrijven, particulieren en andere gevers willen wij hartelijk bedanken voor hun financiële steun in 2017.
Medewerkers en vrijwilligers enorm bedankt voor jullie geweldige inzet en liefdevolle betrokkenheid bij de mensen die op ons pad kwamen.
Boven alles gaat onze dank uit naar de God van ons leven die ons de wijsheid, energie en liefde geeft om dit mooie en kostbare werk te kunnen doen.
Wij hebben HERSTEL, LEVEN

Bas Jungeriusstraat 254b
3081VS Rotterdam
KvK 24389433