Hierboven is een eerste concept van het Levenshuis weergegeven (onderaan staat nog een scherpe versie).

Algemeen

De muren en daken bevatten de velden van ‘mijn positieve gezondheid’, geformuleerd in positieve stellingen. Met het model van het levenshuis willen we de belangrijkste onderdelen van het leven van de bewoner bespreken. Met verschillende kleuren geeft hij of zij zelf aan of iets goed, minder goed of slecht gaat. Zo kan de bewoner het beeld onder eigen handen zien ontstaan. Het draait hierbij om iemands persoonlijke beleving. Hoe kijkt diegene zelf naar zijn of haar situatie. Dit Levenshuis kan een leidraad vormen in cliëntgesprekken. Door met dit model te experimenteren, komen we erachter wat werkt en wat beter kan en of iemand voldoende zicht heeft op zijn/haar leefsituatie. De komende jaren willen we nog meer aansluiten bij de leefwereld door de ontwikkeling van dit nieuwe instrument dat cliëntgesprekken kan verdiepen. Aan de hand van kleurveranderingen, maken we op een eenvoudige manier inzichtelijk hoe het ‘bouwproces’ in de loop der tijd vordert.

Bouw van het levenshuis

De diverse vlakken staan voor het volgende:

  1. Gezondheid (rechtermuur): “Ik ben en leef lichamelijk en geestelijk gezond.”
  2. Basisbehoeften (vloer): “Ik heb een huis, inkomen en voorzie in eigen levensbehoeften.”
  3. Persoonlijk welzijn (linkermuur): “Ik heb vertrouwen, voel me veilig en weet wat ik kan.”
  4. Relaties (linkerzijde dak): “Ik leef goed met anderen samen, ervaar en geef steun.”
  5. Zinvol leven (rechterzijde dak): “Ik heb idealen, een zinvolle dag-invulling en weet waarvoor ik leef.”

Met bezoeker

Het Levenshuis kan dienen als intakehulp, voortgangsbeeld en evaluatiemethode. Wanneer je regelmatig foto’s maakt van de plaat, dan kun je vorderingen zien. Samen met de bewoner is het mogelijk om af en toe een ‘vroeger-nu’ verhaal maken, waarin kort beschreven wordt hoe hij/zij de situatie ervaart, vergeleken bij de start van het proces. Doordat het Levenshuis in eenvoudige taal is geformuleerd, kan elke bewoner het begrijpen. Ziet men de waarde ervan, dan kan men het zelf ook weer bespreken met mensen om zich heen.

Richting zorg en welzijn

In het Logical Framework wordt een link gelegd tussen de muren van het Levenshuis en de leefgebieden, zoals de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) die hanteert. Op die manier blijft een verbinding ontstaan met het denkkader van Vraagwijzers, wijkteams en andere reguliere instanties. Ook binnen ons CRS-systeem worden hulpvragen en doorverwijzingen naar reguliere instanties binnen deze leefgebieden of domeinen geformuleerd.

 

Bas Jungeriusstraat 254b
3081VS Rotterdam
KvK 24389433