ROTTERDAM – Bram van Hemmen, momenteel burgemeester van Sliedrecht, wordt de nieuwe voorzitter van Stichting House of Hope, een christelijk sociaal initiatief op Rotterdam-Zuid.

 

Per 1 juli 2016 neemt Bram van Hemmen de voorzittershamer over van Piet van Poelgeest, die na ruim 8 jaar afscheid neemt van het bestuur van House of Hope. Bram van Hemmen is in het dagelijks leven
burgemeester van Sliedrecht, maar is in het Rotterdamse geen onbekende. Ongeveer 6,5 jaar (periode 2006-2012) was hij namens het CDA lid van het Dagelijks Bestuur van de voormalige deelgemeente IJsselmonde, waar hij verantwoordelijk was voor de portefeuille Zorg en Welzijn. Vanuit die functie heeft hij mede aan de basis gestaan van de ontwikkeling van het Nieuw Welzijn in Rotterdam. Op die manier komen bestuurlijke ervaring, betrokkenheid bij het werkveld en liefde voor Rotterdam-Zuid heel mooi samen. Verder is Bram van Hemmen bestuurlijk trekker van het thema verwarde personen in de Politieregio Rotterdam en voor dit onderwerp namens de regioburgemeesters het aanspreekpunt voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook hier ligt een relatie met het werk dat House of Hope verricht.

 

“House of Hope doet geweldig werk. Ze zijn aanwezig in de wijk en bereiken mensen die in onze ingewikkelde samenleving tussen wal en schip vallen. House of Hope geeft hoop aan mensen die anders hopeloos zouden zijn. En dat in Rotterdam-Zuid, het stadsdeel waarmee ik me altijd verbonden zal blijven voelen. Ik ben daarom vereerd dat ik de nieuwe voorzitter van de stichting House of Hope mag zijn.”
Bram van Hemmen

 

“Werken bij House of Hope is geen baan, maar een levensstijl, waarmee we inhoud willen geven aan woorden als naastenliefde, respect, eigenwaarde, familie, meeleven en hoop. Aansluiten bij de leefwereld van de ander en van daaruit samen oplossingen vinden en netwerken bouwen. In die benaderingswijze hebben Bram en House of Hope elkaar gevonden.”
Cor Hubach

 

 

 

Bas Jungeriusstraat 254b
3081VS Rotterdam
KvK 24389433