De huiskamer van de wijk

House of Hope – een religieus geïnspireerde praktijk

In september 2009 is er landelijk een zestal wmo-werkplaatsen opgericht met als doel de verbetering van de professionele beroepspraktijk in de branche Zorg en Welzijn en een betere aansluiting tussen onderwijs en werkveld te bewerkstelligen. In november 2012 is in Rotterdam een wmo-werkplaats van start gegaan. De wmo-werkplaats Rotterdam onderzoekt binnen vier thema’s de werkzame bestanddelen van enkele veelbelovende praktijken om vervolgens op basis van deze overdraagbare kennis (toekomstige) professionals (bij) te scholen. Dit rapport valt onder het thema ‘Religieus, cultuur- en identiteitsgeïnspireerde praktijken’

Het product van dit onderzoek is een rapportage, specifiek over House of Hope in het kader van de wmo. Dit rapport zal deel uit maken van een groter aantal op te leveren rapporten vanuit de wmo-werkplaats Rotterdam en biedt tevens handvatten voor de ontwikkeling en implementatie van les(onderwijs)- en trainingsmateriaal voor de (les)praktijk.

Lees hier het volledige rapport.

David ter Avest (Hogeschool Inholland)
Peter van Voorst (Hogeschool Rotterdam)

Bas Jungeriusstraat 254b
3081VS Rotterdam
KvK 24389433