Toespraak van de minister voor Jeugd en Gezin, André Rouvoet, tijdens de opening van de nieuwe locatie van het House of Hope.

Rotterdam, 21 juni 2010 (foto van CU, 2007)

“De opening van een House of Hope, dat doet mij plezier, want hoop geeft een mens kracht om iets te maken van zijn leven” dat zei minister Rouvoet op maandag 21 juni 2010 tijdens de opening van het House of Hope in de Tarwewijk in Rotterdam. Dames en heren, De opening van een House of Hope, dat doet mij plezier, want hoop geeft een mens kracht om iets te maken van zijn leven. En om bij te sturen als het even niet zo gaat als je van te voren hebt bedacht of hebt gewenst. Als je even in de verdrukking raakt. Ik moest in dat opzicht denken aan een uitspraak van Nelson Mandela. Hij zei tijdens de bijeenkomst van de Afro Amerikaanse religieuze leiders in het Witte Huis in 1998 het volgende:

„ if our expectations, if our fondest prayers and dreams are not realised then we should all bear in mind that the greatest glory of living lies not in never falling, but in rising every time you fall‟

Mandela was bij uitstek goed in het oproepen van hoop en het bekrachtigen van mensen. Hij is nog steeds een inspiratie voor mensen wereldwijd. Daarbij horen als vanzelf een aantal sociale vraagstukken: solidariteit, groei, respect en duurzaamheid – de missie van kabinet Balkenende IV- is met de val van het kabinet zeker niet achterhaald.

Dames en heren, vandaag vieren we de opening van de nieuwe locatie van „House of Hope‟. Dat kunnen we doen omdat u zo‟n zes jaar geleden zelf het initiatief nam om hulp te bieden aan mensen die zich voor vragen gesteld zagen waar zij zelf geen antwoord op hadden. En u bent in die zes jaar uit uw jasje gegroeid. Het werd tijd voor een nieuw jasje. Ik wil u dan ook van harte feliciteren met dit prachtige nieuwe pand. Mensen uit allerlei culturen komen hier bij elkaar. U bent het contactpunt of het trefpunt, in de Tarwewijk waar mensen naar toe komen voor praktische hulp, een luisterend oor, een goed advies. Ik heb begrepen dat er een inloopspreekuur is waar mensen met allerlei vragen terecht kunnen. Zij kunnen terecht met relatieproblemen, werk- en huisvestingsvragen, schuldproblematiek, vragen over het invullen van documenten en opvoedingskwesties. En stuurt u ze door naar bijvoorbeeld de gemeente. U helpt mensen op weg naar oplossingen die ook op de lange termijn blijven doorwerken. Dit spreekuur voorziet in een enorme behoefte. En u gaat zelfs naar de mensen toe, op huisbezoek. Via de wekelijkse voedselbank ontvangen gezinnen een voedselpakket zodat zij de week weer door kunnen. Voor buurtbewoners is er klusploeg voor kleine reparaties in huis. In de House of Hope zetten vrijwilligers en professionals zich met hart en ziel in om mensen te helpen die hun dromen in het leven hebben zien vervliegen. U vangt mensen in hun eigen buurt op, u begeleidt hen, u bent er voor hen, u biedt hen hoop. Gemeenten kunnen veel mensen de helpende hand bieden als zij samenwerken met de maatschappelijke en kerkelijke organisaties in hun stad of dorp. Hulporganisaties, clubs en verenigingen beschikken over een schat aan kennis en ervaring
waarvan de burgerlijke gemeente kan profiteren, want ze weten vaak precies waar in de samenleving de knelpunten liggen, en wie er in de verdrukking zitten. U weet waarschijnlijk dat gemeenten druk bezig zijn met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het doel van de WMO is om alle mensen zoveel mogelijk te laten participeren in de samenleving. Het motto is „Iedereen mag meedoen‟. Dat betekent dat iedereen de kans moet krijgen om naar vermogen mee te kúnnen doen.

Het House of Hope is ‟een goed voorbeeld van hoe de wet eruit kan zien. Sámen in de buurt hulp bieden waar het nodig is. Elkaar ontmoeten, elkaar op de hoogte houden. Gebruik maken van elkaars kracht, van eigen kracht.
Mensen uit de directe omgeving van het gezin met problemen betrekken. Gebruik maken van elkaars expertise. En zeker in deze financieel moeilijke tijden is de nood hoog. Veel gezinnen kampen met schulden, werkloosheid.
Er zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken geweest naar bijvoorbeeld het maatschappelijk rendement van de kerken voor de samenleving. Zo hebben de kerken in Rotterdam volgens onderzoeksinstituut Kaski een maatschappelijk rendement van 110 tot 133 miljoen euro per jaar. De Rotterdamse kerken bijvoorbeeld besteden tussen de 8 en 10 miljoen uren aan maatschappelijke activiteiten, en die uren worden vooral uitgevoerd door vrijwilligers. Dat bespaart de gemeente Rotterdam dus miljoenen. Vrijwillige inzet vanuit de kerken is dus van zeer grote waarde. Als de hulporganisaties samen in gesprek gaan met lokale overheden in Nederland kunnen zij
bekijken welke rol zij in hun omgeving kunnen vervullen, ook als het gaat om de ondersteuning van jongeren en gezinnen. Samen met alle andere partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de samenleving, aan de zorg en aandacht voor jeugd en gezin.

Dames en heren, vrijwilligers en buurtbewoners, De Europese Commissie heeft 2010 uitgeroepen tot het Europese jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Bijna 80 miljoen burgers in Europa van alle leeftijden lopen het risico op armoede en sociale uitsluiting. Mensen die, bijvoorbeeld om financiële redenen of door taalproblemen gehinderd worden om mee te doen in de maatschappij. En deze mensen die niet altijd de weg weten bij de instanties maar een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken ziet u hier als klanten in het House of Hope. Alleenstaande ouders, niet-westerse allochtonen, mensen met schulden, alleenstaande oudere
vrouwen, kinderen uit arme gezinnen, langdurige werklozen, vluchtelingen, zwerfjongeren en daklozen.

U schenkt deze mensen vanuit het House of Hope nog eens extra aandacht. U biedt deze mensen méér dan een helpende hand. U biedt ze een arm. Een arm van een coach om hen bij te staan, hen op weg te helpen, hen in staat te stellen om weer op eigen benen te kunnen staan, zonder om te vallen. Tot zelfstandige participerende burgers. En u heeft hiervoor van het Ministerie van Sociale Zaken in het kader van het Europees Jaar een mooie subsidie voor mogen ontvangen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat u dit geld goed zult besteden in dit House of Hope. Want „Hope‟ is wat u mensen biedt. En zoals Mandela zei: het gaat er niet om nooit fouten te
maken, of in de verdrukking te raken. Het gaat erom hoe je je daar weer uitredt. Hoe je je leven weer op de rails zet. En de House of Hope geeft mensen de gelegenheid om dat – met een beetje ondersteuning- op eigen kracht te
doen. Daar kan iedereen zijn petje voor af nemen.

Ik wens u heel veel succes.

Dank u wel

Bas Jungeriusstraat 254b
3081VS Rotterdam
KvK 24389433