De link hieronder voert naar een video van tien minuten, waarin Andries Baart de kern van zijn presentietheorie uiteenzet. Voor House of Hope is deze theorie richtinggevend.

http://www.presentie.nl/video/presentie-toegelicht/item/4-mijn-eerste-video

In het kort:

Presentie is een manier van omgaan met de ander, die ontstaan is in de praktijk. Andries Baart deed tien jaar onderzoek naar wat goede werkers in zorg en welzijn precies doen en hoe ze dat doen. Het geheim van hun succes lag in de presentie die ze vormgaven. Dat onderzoek werd de basis voor zijn theorie van presentie.

Van de werker vraagt presentie een andere houding dan men op de opleiding heeft aangeleerd en in de praktijk vaak moet uitoefenen. Presentie is helemaal bij de ander zijn. Je eigen doelen, ideeën en verlangens loslaten. Niet sturen op regels van de samenleving of opdrachten van je werkgever. Luisterend en aanvaardend werken aan een goede relatie van vertrouwen. Bij de ander aansluiten. Je in zijn of haar leefwereld begeven, door je taalgebruik en logica aan te passen. Te interrumperen zijn. Trouw blijven. Niet moeilijk doen. Eerlijk toegeven dat je het ook niet weet. Alleen doen wat in de afstemming met de ander tot stand komt. Pas als je als mens bij de ander bent, kun je iets voor hem of haar betekenen. Mét iemand zijn komt eerst, vóór iemand zijn of vóór iemand iets doen pas daarna.

Voor de bewoner of de cliënt is presentie een verademing. Eindelijk iemand die tijd neemt, aandacht geeft, niet oordeelt, geen agenda opdringt. Een mens van vlees en bloed die wil luisteren en ruimte geeft om zelf keuzes te maken. Het grootste compliment dat een presentie-werker van die ander krijgt, is: “Jij bent dus echt geen professional”. Met name bij moeilijke en kwetsbare mensen betekent presentie veel. Demente mensen of moeilijk hanteerbare jongeren met een beperking of verslaving; ze bloeien meer op bij presentie.

Voor de organisatie is presentie ingewikkeld. Het principe vraagt om consequent doorvoeren tot in de top van de organisatie. Je kunt geen werkers aanmoedigen tot presentie met hun cliënten, als je manier van leidinggeven erg onpersoonlijk, zakelijk en directief is. De ‘scharrelruimte’ die werkers nodig hebben, durft niet iedere organisatie te bieden. De vaak kwantitatieve wijze van verslaglegging die gevraagd wordt, is in strijd met de aard van presentie waarbij het om inhoud en relatie gaat. Verhalen zijn daarmee op hun plek.

De samenleving bloeit ervan op als meer mensen met presentie worden benaderd en zelf ook leren om er te zijn voor de ander. Baart ziet via presentie weer iets moois ontstaan: een zorgzame ethiek van fatsoenlijk samenleven.

De presentietheorie bepaalt voor een groot deel de richting van het handelen van House of Hope, maar zij wordt niet voor de volle 100% vormgegeven. Er is een spanningsveld tussen enerzijds ’er volledig zijn’ en anderzijds ‘zoveel mogelijk mensen helpen’. Om hierin een goede balans te vinden, zijn keuzes onvermijdelijk, waarbij in zekere zin aandacht is voor efficiëntie en effectiviteit.

Bas Jungeriusstraat 254b
3081VS Rotterdam
KvK 24389433